Avis legal

El Responsable del Tractament CENTRE DE DIA L’AIRE, S.L., pel Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, i de l’LOPD 3/2018 de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, l’informa que les seves dades personals seran tractades per a la gestió administrativa, comptable i la prestació del servei ofert i l’enviament d’informació per part de CENTRE DE DIA L’AIRE, S.L.. No se cediran a tercers, llevat d’obligació legal, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a CENTRE DE DIA L’AIRE, S.L.:

ESTACIO, 14-16, 08202, SABADELL, BARCELONA, direccio@cdaire.cat

Condicions generals d’ús

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina Web. Això implica, que l’utilitzarà conforme el present avís legal i les condicions particulars d’alguns serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
L’utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a la correcta utilització d’aquesta pàgina web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

Propietat intel·lectual industrial

© 2020, CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. Reservats tots els drets.
Aquesta pàgina web i els seus continguts: textos, imatges, logotips, marques comercials, botons, programari, etc. Estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual. És per aquesta raó, es prohibeix expressament la reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació sense l’expressa autorització per escrit de CENTRE DE DIA L’AIRE S.L.
L’accés en aquesta pàgina web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat intel·lectual sobre els continguts que hi figuren.
CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís.
La informació continguda en aquesta pàgina web pot no ser correcta, encara que CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. hagi fet esforços per mantenir la seva exactitud i actualització. En conseqüència, CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquesta pàgina web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.
CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquesta pàgina web.

Política de protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal el responsable del qual és CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. creat amb les dades obtingudes al Portal a través de l’ompliment per part de l’Usuari de el formulari de recollida de dades i/o enviament de missatge de correu electrònic a l’adreça direccio@cdaire.cat
Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts per CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. i informar dels mateixos, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries de CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de correus electrònic.
En cas que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari a través del formulari de l’apartat “treballa”, CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. informa que aquestes s’incorporen en un fitxer de la seva propietat amb la finalitat de tractar-les en els processos de selecció de personal.
Consentiment de l’usuari:
L’usuari accepta la inclusió de les dades que ha proporcionat omplint qualsevol dels formularis de recollida de dades i/o enviant un missatge electrònic a direccio@cdaire.cat en el fitxer de dades de caràcter personal descrit anteriorment.
Durant el procés de recollida de dades, i el la secció de la pàgina web on se sol·licitin, l’usuari serà convenientment informat, mitjançant la inclusió de la informació en el mateix formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per la prestació de serveis i dels seus drets.
Drets de l’usuari:
L’usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades i en particular els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició.
Els drets als quals es refereix el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’usuari mitjançant sol·licitud adreçada a CENTRE DE DIA L’AIRE S.L., o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça direccio@cdaire.cat.

Mesures de seguretat
CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. l’informa que aquesta pàgina web no utilitza cookies.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquesta pàgina web i les relacions entre l’usuari i CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. es regiran per la legislació espanyola.
Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i CENTRE DE DIA L’AIRE S.L. ambdues parts es sotmeten al dels jutges i tribunals de Barcelona.

caCA