Centre de dia l’Aire II

El centre de dia l’Aire II , es un centre ubicat al centre de  Sabadell, on acollim a usuaris amb deteriorament moderats i greu.

Som especialistes es malalties com Alzheimer i demències de diferents etiologies.

Es un espai adaptat per a gent gran on les seves capacitats cognitives estan deteriorades i necessiten cures especials.

L’objectiu del centre de dia l’Aire II, es garantir la qualitat de vida dels nostres usuaris i donar cobertura a totes les seves necessitats de caire sanitari i social.  

  • Servei d’infermeria diari
  • Rehabilitació i fisioteràpia
  • Teràpies cognitives especialitzades
  • Psicologia
  • Menús adaptats
  • Acollida i convivència
  • Suport i manteniment d’hàbits d’autonomia
  • Activitats d’oci i de lleure
  • Espai d’estimulació multi sensorial
  • Musicoteràpia
caCA