En el nostre objectiu de donar la màxima qualitat assistencial i centrar-nos en una atenció individualitzada, el nostre equip interdisciplinari es reuneix periòdicament amb l’objectiu de donar resposta als actuals reptes sanitaris i socials, identificant i avaluant noves formes de treballar i impartir teràpies.

Assistim i participem en jornades tecnològiques del nostre sector, i la direcció del centre forma part del Comitè de Centres de dia de Catalunya, dirigit per ACRA.

Utilitzem un sistema integrat i multidisciplinari pel registre de la informació assistencial i social a través del software ResiPlus. Una eina de gestió integral adaptada a les necessitats del centre, que ens permet una gestió dins el model centralitzat, on tots els professionals d’atenció directa tenen control sobre la evolució, en cadascuna de les àrees d’intervenció.

Utilitzar ResiPlus ens aporta valor afegit a la nostre gestió, optimitzant la informació i el temps, per donar millor qualitat assistencial als nostres usuaris.

caCA